Podlesok -> Prielom Hornádu -> Letanovský mlyn a späť cez Zelenú horu – turistická mapa