Furčiansky lesopark – Zelený dvor, Beniakovce, Hrašovík (13km, 3:45, ↗184m) – turistická mapa