Most svätého Gottharda v obci Leles

Most svätého Gottharda v obci Leles je skutočne fascinujúcou gotickou pamiatkou zo 14. storočia. S dĺžkou 70 metrov a šírkou 5 metrov je to impozantná stavba, ktorá predstavuje technický a historický klenot východného Slovenska. Tento kamenný most bol postavený z bridlicového andezitu z Chlmeckých pahorkov a slúžil na prekonanie ramenného toku nazývaného Tica, ktorý bol...