Tiesňava Veľký Sokol, Slovenský raj – turistická mapa