Cyklovýlet: Spišská Nová Ves → Košice mimo ciest (100km)

Ďalší z diaľkových cyklovýletov, ktorý sme tento rok (2021) dali po prvý krát začínal v meste Spišská Nová Ves a viedol cez Poráč a Poráčsku dolinu, Gelnicu, Kojšov, Košickú Belú, Nemcovu dolku, Alpinku a po 100km končil v meste Košice… Aj tu sme sa snažili čo najviac vyhýbať cestám, takže trasa vedie prevažne cez kopce...